Chronische pijn

Uit onderzoek blijkt dat op jaarbasis ruim 20% van de Nederlanders last heeft van chronische pijnklachten. Het gaat dan veelal om pijnklachten van het bewegingsapparaat. U kunt hierbij denken aan lage rugpijn, spierspanningshoofdpijn en fibromyalgie, maar ook chronische buikpijnklachten zoals het  prikkelbaar darm syndroom kan hier ook onder vallen. Chronische pijn is dan ook een van de grootste problemen binnen de gezondheidszorg.

 

Kenmerken van chronische pijn

  • Grillig pijnverloop
  • Weinig controle over de pijn
  • De gebruikelijke pijnmedicatie heeft weinig effect

De voortdurende pijnklachten kunnen er toe leiden dat iemand met moeite of  niet meer in staat is om het leven te leiden dat hij of zij gewend was. Chronische pijn heeft effect op alle dagelijkse activiteiten. Daardoor kan iemand in een negatieve spiraal belanden. Als gevolg hiervan kun je oververmoeid raken en last hebben van somberheid.

 

Hoe ontstaat chronische pijn? 
Iedereen is opgegroeid met het idee dat pijn een waarschuwingssignaal is. Maar goed ook als je bij acute pijn zoals bij een flinke snee in je vinger een pijnsignaal krijgt, dan kun je er iets aan doen! 


Bij chronische  pijn is er iets anders aan de hand. Heel geleidelijk ontstaat er een overgevoeligheid van het pijnsysteem binnen ons zenuwstelsel.  Dat komt door een aanpassingsmechanisme van het pijnsysteem,  het wordt als het ware scherper afgesteld. Daardoor worden prikkels veel sneller als een pijnprikkel ervaren. Je kunt het vergelijken met een inbrekersalarm dat niet goed is afgesteld en om de haverklap afgaat voor een voorbij vliegende bromvlieg. Er is geen inbreker en toch raak je steeds weer gealarmeerd door de loeiende sirene. 


Er is dus geen lichamelijke schade, maar het alarmsysteem functioneert niet goed. Ons lichaam kan echter geen onderscheid maken tussen pijn bij lichamelijke beschadiging ( acute pijn) en chronische pijn. Dit verschijnsel wordt sensitisatie genoemd.

 

Waarom gaat chronische pijn niet over?
Vaak doven chronische pijnklachten doven gewoon weer uit. Maar het kan ook anders gaan, waardoor de chronische pijn blijft aanhouden. 


Mogelijke onderhoudende factoren kunnen zijn:

  • Onvoldoende inzicht hebben in het  type pijn en daardoor niet goed weten hoe met deze pijn om te gaan
  • Alsmaar doorgaan ondanks de pijnklachten, of juist bepaalde bewegingen uit de weg gaan
  • Verhouden, gespannen bewegen
  • Hevige vermoeidheid
  • Andere ziekteklachten
  • Zorgen maken, bijvoorbeeld of je door de pijn het werk wel kunt volhouden of voor de kinderen kunt blijven zorgen.
  • Stress en frustraties, thuis en op het werk.

 
Wat kan ik er aan doen?

Als de pijn niet overgaat, is het belangrijk om te kijken naar factoren die  mogelijk van invloed zijn op het blijven bestaan van de klachten. Vaak gaat het om onderling samenhangende factoren waardoor de emmer als het ware overloopt. 


Samen met de psychosomatisch fysiotherapeut kunt u onderzoeken wat er gedaan kan worden aan de chronische pijnklacht. De behandeling kan afhankelijk van uw klachtenpatroon bestaan uit pijneducatie, omgaan met chronische pijn, het leren ontspannen en gemakkelijk bewegen en conditie opbouw.

Meedenken is hoe de behandeling er voor u uitziet is een heel belangrijk aspect. 


Voor een goede opbouw van de behandeling is het vaak nodig om af te stemmen met de huisarts en eventuele andere zorgverleners zoals specialist of psycholoog. Dit gebeurt natuurlijk alleen met uw toestemming.

 

Wie behandelt u binnen onze praktijk?
Klaas van Dam sr. en Wytske van Dam- Miedema zijn psychosomatisch fysiotherapeut en gespecialiseerd in het behandelen van chronische pijn.

Klaas en Wytske hebben lange tijd gewerkt bij Transcare, anderhalvelijnszorg gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van chronische pijnklachten.

  

 

 

 

Contact

Locatie Surhuisterveen

Dalweg 4

9231 HX Surhuisterveen

Route plannen

0512-362167

06-20889944

info@fysiotherapiesurhuisterveen.nlLocatie Harkema

Nijebuorren 38

9281 LZ Harkema

Route plannen

info@fysiotherapiesurhuisterveen.nl

Openingstijden

Locatie Surhuisterveen

ma - do: 08.00 - 21.00

vr: 08.00 - 17.30Locatie Harkema

ma - vr: 08.00 - 18.00

Volg ons!

WhatsApp Icon