Netwerken

Schoudernetwerk Noord

De stichting Schoudernet Noord (SNN) is een werkgroep van manueel therapeuten en/of sportfysiotherapeuten en/of algemeen fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn op gebied van diagnostiek en revalidatie van schouderaandoeningen. Binnen de stichting SNN zijn ook orthopeden betrokken.  Er is dan ook sprake van een intensief samenwerkingsverband tussen de aangesloten therapeuten en de orthopeden van het Martiniziekenhuis Groningen. Dit zorgt voor korte lijnen tussen orthopeed en therapeut bij post-operatieve schouderrevalidatie.

Het doel van het nerwerk is het optimaliseren van de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen van de deelnemende therapeuten bij schouderaandoeningen. Middels jaarlijkse deelnemersbijeenkomsten, opdrachten en scholing word getracht schouderaandoeningen op een hoog niveau te diagnosticeren en te behandelen. Daarnaast wordt actieve participatie van de deelnemende therapeuten binnen de stichting, het volgen van symposia en het bezoeken van congressen gestimuleerd.

Voor meer informatie: www.schoudernetnoord.nl

 

 

Sportfysiotherapie netwerk Friesland

De leden van de Nederlandse Vereniging van Fysiotherapeuten in de Sport (NVFS) in de regio Friesland hebben zich verenigd in een provinciaal netwerk:

De NVFS-sportfysiotherapeut is dé geregistreerde sportfysiotherapeut. Iedere NVFS-sportfysiotherapeut heeft een 3-jarige opleiding tot Allround Sportfysiotherapeut (niveau Professional Master) achter de rug en staat vermeld in een centraal kwaliteitsregister. Het Netwerk Sportfysiotherapie Friesland heeft als doelstelling om onderling samen te werken en om te komen tot een sportfysiotherapeutische interventie, die volledig past bij de hulpvraag van de sporter. Hierbij speelt een goed contact tussen de verwijzer en de sporter een belangrijke rol.

 

Contact

Locatie Surhuisterveen

Dalweg 4

9231 HX Surhuisterveen

Route plannen

0512-362167

info@fysiotherapiesurhuisterveen.nlLocatie Harkema

Nijebuorren 38

9281 LZ Harkema

Route plannen

info@fysiotherapiesurhuisterveen.nl

Openingstijden

Locatie Surhuisterveen

ma - do: 7.30 - 21.00

vr: 7.30 -18.00Locatie Harkema

ma - vr: 8.00 - 18.00

Volg ons!