Bekkenfysiotherapeutisch onderzoek

Inwendig onderzoek

Voor inwendig onderzoek en behandeling is uw toestemming nodig. Pas wanneer  u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming geven. Deze toestemming wordt door u mondeling gegeven en genoteerd in uw status.

Wanneer u erg opziet tegen dit onderzoek of er bezwaar tegen heeft, kunt u dit kenbaar maken. De bekkenfysiotherapeut zal samen met u zoeken naar andere mogelijkheden om een goed beeld te krijgen van uw klachten in relatie tot uw bekken en bekkenbodem.

 

In eerste instantie is vaak een inwendig vaginaal en/ of anaal onderzoek zinvol. Soms is aanvullend diagnostisch onderzoek nodig om uw behandeling zo nauwkeurig mogelijk op uw klachten en herstelmogelijkheden aan te laten sluiten. 

 

Inwendig vaginaal onderzoek

De bekkenbodemspieren zitten diep verscholen in het bekken. Daarom kan het nodig zijn ze via de vagina te onderzoeken.  Dit onderzoek vindt plaats in halfliggende houding, zodat u -wanneer u dat wilt- met een spiegel kunt meekijken. Eerst kijkt de bekkenfysiotherapeut alleen naar de buitenkant van de bekkenbodem. Ze zal daarbij uw schaamlippen spreiden om een beter zicht te krijgen op de urinebuis en de vagina.

De bekkenfysiotherapeut zal u vragen de bekkenbodem aan te spannen en weer te ontspannen. Ook zal zij u vragen een keer te hoesten en te persen zodat zij kan zien wat er gebeurt als de druk in de buik hoger wordt.

Daarna brengt de bekkenfysiotherapeut 1 of 2 vingers in de vagina. Via de vagina voelt zij naar de spieren van de bekkenbodem om een indruk te krijgen van de spiermassa en de spierspanning en eventuele pijnpunten.

Om een indruk te krijgen van de kracht en het uithoudingsvermogen van de bekkenbodem, wordt u nogmaals gevraagd op verschillende manieren de spieren aan te spannen, te hoesten en te persen.

Gedurende het hele onderzoek zal de bekkenfysiotherapeut u vertellen wat  ze doet en wat zij voelt. Na afloopt bespreekt zij haar bevindingen met u en wat de volgende stappen kunnen zijn.

Het onderzoek hoort pijnloos te verlopen. Als u toch pijn voelt of het onderzoek vervelend vindt, kunt u op elk moment aangeven dat u het onderzoek wilt stoppen.

 

 

Anaal onderzoek

De bekkenbodemspieren zitten diep verscholen in het bekken. Daarom kan het nodig zijn ze via de anus te onderzoeken. Dit onderzoek vindt plaats terwijl u op bij voorkeur op uw linker zij ligt. Om een goed zicht op de anus te krijgen, tilt de bekkenfysiotherpeut de bovenliggende bil een stukje op. De bekkenfysiotherapeut zal u vragen uw bekkenbodemspieren aan te spannen, te ontspannen en een keer te persen en te hoesten. De bekkenfysiotherapeut kijkt nu naar de reactie van de anus.

Vervolgens zal de bekkenfysiotherapeut een vinger inbrengen in de anus en voelen naar deze kringspier en naar de diepere lagen van de bekkenbodem. Zij zal voelen naar de spierspanning, spiermassa en pijnpunten. Ook zal de bekkenfysiotherapeut u weer vragen op verschillende manieren uw bekkenbodem te gebruiken.

De bekkenfysiotherapeut kan zo via de anus een indruk krijgen van de het functioneren van de bekkenbodem in relatie tot uw klachten.

Gedurende het hele onderzoek zal de bekkenfysiotherapeut u vertellen wat  ze doet en wat zij voelt. Na afloopt bespreekt zij haar bevindingen met u en wat de volgende stappen kunnen zijn.

Het onderzoek hoort pijnloos te verlopen. Als u toch pijn voelt of het onderzoek vervelend vindt, kunt u op elk moment aangeven dat u het onderzoek wilt stoppen.

 

 

Onderzoek met myofeedback

Na het inwendig onderzoek kan het nodig zijn om met myofeedback aanvullende informatie te verkrijgen over het functioneren van uw bekkenbodemspieren.

Myofeedback is een manier om spieractiviteit te meten. Omdat de bekkenbodemspieren zich ook inwendig bevinden, wordt er een probe in de vagina of de anus gebracht. De gemeten spieractiviteit is zichtbaar op een beeldscherm, zo kunt u zelf ook volgen en controleren wat uw bekkenbodemspieren doen.

Het myofeedback programma leest als het ware de activiteit die u zelf uitvoert en geeft geen stroom. Een onderzoek met myofeedback hoort pijnloos te verlopen.  Als u echter het onderzoek toch als pijnlijk of vervelend ervaart, dan kunt dit altijd laten stoppen. De probes zijn zo gevormd dat ze goed aangepast zijn aan de betreffende lichaamsholtes. Bij de meeste mensen kunnen ze probleemloos worden gebruikt.

De bekkenfysiotherapeut zal daarna de ontspanningswaarde, de kracht, de coördinatie en het uithoudingsvermogen testen en meten. Er wordt u ook gevraagd om te hoesten of te persen. Misschien bent u bang om urine of ontlasting te verliezen of een windje te laten. U kunt dit aangeven bij de bekkenfysiotherapeut. Het is echter wel belangrijk om te weten wat er gebeurt tijdens het persen

De bekkenfysiotherapeut vertelt u gedurende het onderzoek wat zij doet en wat er gebeurt. Na afloop van het onderzoek wordt met u besproken wat de bevindingen zijn van het onderzoek.

Om hygiënische redenen zijn de probes persoonsgebonden. De probe wordt na elke behandeling gereinigd en aan u meegegeven. De probe is eigendom van u. De probe kunt u via uw bekkenfysiotherapeut aanschaffen. Inmiddels wordt de probe door de meeste ziektekostenverzekeraars vergoed.

Onderzoek met myofeedback behoort niet pijnlijk te zijn. Wanneer u het onderzoek toch als pijnlijk of vervelend ervaart kunt u op elk ogenblik het onderzoek of behandeling afbreken.

 

 

Onderzoek met de rectale ballon

Onderzoek met een rectale ballon wordt met name uitgevoerd bij mensen met ontlastingsproblemen, zoals ongewild verlies van ontlasting of obstipatie. Het onvoldoende kunnen voelen van vulling van de endeldarm zou een reden kunnen zijn voor deze klachten.
Met behulp van dit onderzoek wordt informatie verkregen over het vullingsgevoel en de vullingmogelijkheid van de endeldarm.

Een rectale ballon is een ballon op een voerdraad ( flexibele hol buisje).  De ballon heeft ongevuld de doorsnede van een vinger. Deze ballon wordt via de anus in de endeldarm gebracht. De voerdraad is verbonden met een spuit. Via deze spuit wordt geleidelijk lucht in de ballon geblazen. Hiermee wordt de vulling van de endeldarm - zoals bij ontlasting - nagebootst. De bekkenfysiotherapeut krijgt zo informatie over aandrang en wanneer u naar het toilet zou gaan of wanneer ontlasting zou kunnen verliezen.

Meestal wordt dit onderzoek uitgevoerd in zijlig, maar soms ook uitgebreid naar zit, stand of bewegen.

Onderzoek met een rectale ballon behoren niet pijnlijk te zijn. Wanneer u het onderzoek toch als pijnlijk of vervelend ervaart kunt u op elk ogenblik het onderzoek of behandeling afbreken.

 

 

 

Contact

Locatie Surhuisterveen

Dalweg 4

9231 HX Surhuisterveen

Route plannen

0512-362167

06-20889944

info@fysiotherapiesurhuisterveen.nlLocatie Harkema

Nijebuorren 38

9281 LZ Harkema

Route plannen

info@fysiotherapiesurhuisterveen.nl

Openingstijden

Locatie Surhuisterveen

ma - do: 08.00 - 21.00

vr: 08.00 - 17.30Locatie Harkema

ma - vr: 08.00 - 18.00

Volg ons!

WhatsApp Icon