Psychosomatische klachten en de behandeling

Werkwijze
De psychosomatisch fysiotherapeut begeleidt u in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid. Samen met deze fysiotherapeut werkt u aan het herstellen van de balans.
Afhankelijk van uw hulpvraag, een intakegesprek en een onderzoek, worden samen met u de doelen van de behandeling bepaald en een therapieplan opgesteld. Bij de behandeling worden lichamelijke, psychologische en sociale aspecten waaronder uw leef-en werkomstandigheden betrokken.  

 

Het doel van de therapie kan zijn:

  • Inzicht krijgen in de oorzaak van de klacht en in de factoren die mogelijk de klachten in stand houden.
  • Aanleren van ontspanning en bewust worden van de ademhaling.
  • Het opvoeren van de belastbaarheid door gerichte langzaam toenemende fysieke belasting.
  • Het verfijnen van het gezonde lichaamsgevoel en lichaamsbewustwording. Vaak met behulp van mindfulness.
  • Het aanvoelen en leren respecteren van grenzen, zowel op het lichamelijke als psychische vlak.
  • Beeldvorming met betrekking tot ziektebeleving en dagelijks functioneren.
  • Het stimuleren van gedragsverandering om op een andere manier om te gaan met klachten.
  • Bevorderen van het vertrouwen in het lijfelijk functioneren, waardoor  zelfvertrouwen en zelfbeeld positief beïnvloed wordt.

Het complexe karakter van problematiek rond psychosomatische klachten kan vragen om een samenwerking met deskundigen zoals verwijzend arts of specialist, de psycholoog, de bedrijfsarts of een collega fysiotherapeut.

 

Verwijzing nodig? 

Psychosomatische klachten zijn niet altijd zo gemakkelijk te herkennen en zijn vaak complex.  Zeker als er ook nog sprake is van uitgebreide gezondheidsklachten. Bij voorkeur overlegt u eerst met uw huisarts of psychosomatische fysiotherapie geschikt is en geeft uw huisarts zo mogelijk een verwijzing.  

 

De vergoeding door de zorgverzekeraar vindt plaats conform uw polisvoorwaarden

 

Algemene informatie
Een psychosomatisch fysiotherapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een 3 jarige opleiding voor psychosomatische fysiotherapie heeft gevolgd.

 

Wie behandelt u?
Wytske van Dam- Miedema is als erkend psychosmatisch fysiotherapeut geregistreerd in het kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie ( KNGF) en lid van de de Nederlandse Vereniging voor Psychosomatiek.
Wytske van Dam is ook geregistreerd bekkenfysiotherapeut en is gespecialiseerd in het behandelen van klachten in buik-, bekken- en bekkenbodemklachten.

Bron: NFP

 

Contact

Locatie Surhuisterveen

Dalweg 4

9231 HX Surhuisterveen

Route plannen

0512-362167

06-20889944

info@fysiotherapiesurhuisterveen.nlLocatie Harkema

Nijebuorren 38

9281 LZ Harkema

Route plannen

info@fysiotherapiesurhuisterveen.nl

Openingstijden

Locatie Surhuisterveen

ma - do: 08.00 - 21.00

vr: 08.00 - 17.30Locatie Harkema

ma - vr: 08.00 - 18.00

Volg ons!

WhatsApp Icon